სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამაზე “ტექნიკური ნახაზების მხაზველი”

სიახლეების გამოწერა