ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე - რკინიგზის ელექტრომომარაგების მეურნეობა

სიახლეების გამოწერა