ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

Railway Transport College Mission

...
More
Railway Transport College Mission

Latest news

მადლობის სიგელების გადაცემა

2019 წლის 19 ივლისს, ქართულ- გერმანული პროფესიული განათლების დღეებში აქტიური მონაწილეობისთვის, პროფე...
More

შეხვედრა ახალქალაქის მოსახლეობასთან

 2019 წლის 7 ივნისს, სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის წარმომადგენლები შეხვდნენ ახალქალაქის მოსახლ...
More

Newsletter Subscription

Railway Transport College Founders:

Ministry of Education and Science of Georgia
Ministry of Education and Science of Georgia
www.mes.gov.ge
JSCGeorgian Railway
JSCGeorgian Railway
www.railway.ge
LEPLGeorgian Technical University
LEPLGeorgian Technical University
www.gtu.ge

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Railway Transport College

German company DB E&C
German company DB E&C
 ISU
ISU