ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

Railway Transport College Mission

...
More
Railway Transport College Mission

Latest news

ყურადღება! ინფორმაცია რეგისტრაციის შესახებ

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა ! ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში 19 აპრილს სრულდება პროფესიული განათლე...
More

პროფესიულ სტუდენტთა საგაზაფხულო რეგისტრაცია

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი 8-დან...
More

ინსტრუქტორების ტრენინგი

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში განხორციელდა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ,,ლოკომ...
More

Newsletter Subscription

Railway Transport College Founders:

Ministry of Education and Science of Georgia
Ministry of Education and Science of Georgia
www.mes.gov.ge
JSCGeorgian Railway
JSCGeorgian Railway
www.railway.ge
LEPLGeorgian Technical University
LEPLGeorgian Technical University
www.gtu.ge

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Railway Transport College

German company DB E&C
German company DB E&C
 ISU
ISU