ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისია

...
სრულად
სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისია

ბოლო სიახლეები

კოლეჯს განათლების,მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე ეწვია

      სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში, საქართველოში პირველად, მეჩარხის პროფესიული პროგ...
სრულად

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა მეჩარხის განხორციელება დაიწყო

    ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში დაიწყო მეჩარხის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრ...
სრულად

საშემოდგომოდ ჩარიცხულთათვის სწავლა იწყება

 2019 წლის საშემოდგომოდ, პროფესიული განათლების მიღებაზე ჩარიცხულთათვის სწავლა დაიწყება, 2 ...
სრულად

სიახლეების გამოწერა

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის დამფუძნებლები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
www.mes.gov.ge
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“
www.railway.ge
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
www.gtu.ge

თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში

თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში
თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში
თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის

გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C
გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU