ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

Railway Transport College Mission

...
More
Railway Transport College Mission

Latest news

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „საოფისე საქმის წარმოება“

  სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი აცხადებს მიღებას პროფესიული მომზადების პროგრამაზე „საოფისე საქმ...
More

Newsletter Subscription

Railway Transport College Founders:

Ministry of Education and Science of Georgia
Ministry of Education and Science of Georgia
www.mes.gov.ge
JSCGeorgian Railway
JSCGeorgian Railway
www.railway.ge
LEPLGeorgian Technical University
LEPLGeorgian Technical University
www.gtu.ge

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant
Co-financed under the MCA-GEORGIA grant

Railway Transport College

German company DB E&C
German company DB E&C
 ISU
ISU