2018 წლის 6 და 7 სექტემბერს 12:00 საათზე ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში გაიმართება ღია კარის დღეები!

Newsletter Subscription