სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯში 2023 წლის მიღებაზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისთვის სასწავლო პროცესი დაიწყო

სიახლეების გამოწერა