სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

1.         თამარ ქიტიაშვილი - საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;

2.         ნინო ჯორბენაძე - სს ,,საქართველოს რკინიგზა“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;

3.         ნუგზარ რურუა - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.