ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯი

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისია

სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისიაა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისიაა, თანამედროვე საერთაშორისო შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიკაციის, ეროვნული და საერთაშორისო ღირებულებების მატარებელი, კონკურენტუნარიანი პროფესიული განათლების მქონე კვალიფიციური კადრებით საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მოთხოვნ...
სრულად
სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის მისია

ბოლო სიახლეები

სიახლეების გამოწერა

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის დამფუძნებლები:

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
www.mes.gov.ge
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“
სს ,,საქართველოს რკინიგზა“
www.railway.ge
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
სსიპ ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“
www.gtu.ge

თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში

თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში
თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში
თანადამფინანსებელი MCA-GEORGIA გრანტის ფარგლებში

ა(ა)იპ სარკინიგზო ტრანსპორტის კოლეჯის

გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C
გერმანიის რკინიგზის შვილობილი კომპანია DB E&C
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU
აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ISU