სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო

1.         თამარ ქიტიაშვილი - საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროსამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე;

2.         ნინო ჯორბენაძე - სს ,,საქართველოს რკინიგზა“, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;

3.         ნუგზარ რურუა - სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისამეთვალყურეო საბჭოს წევრი;